WeFund ICO

Dla WeFund ICO wypowiedziałem się w poniższym wywiadzie (eng)

https://medium.com/wetrust-blog/wetrust-talks-blockchain-with-our-community-members-1594fe07eba1#.fz49w5sr3


Jako że badam rynek p2p lending w kryptowalutach od 2011 - uznałem, że zrobię analizę ICO - cross postowaną na kryptopomocniku.
Na tym blogu będę opisywał ICO - dokonywał krytyki modeli biznesowych oraz postaram się stworzyć pewnego rodzaju rating ICO i fundusz inwestujący w ICO.


WeTrust ICO tworzy token, który będzie jedyną formą zapłaty za używanie smart contractu ROSCA, przy ROSCA powyżej 5 członków WeTrust smart contract będzie pobierał 0.3% prowizję - która zostanie przekazana dla teamu developerów. 

Czym jest ROSCA będzie w przypisach. 

Dlaczego użyć smart contractu do rozwiązania problemu i jaki w ogóle jest problem? 

Typowe oprocentowanie pożyczki bez zabezpieczenia w Stanach wynosi około 15%, podczas gdy oprocentowanie lokat i certyfikatów depozytowych jest historycznie najmniejsze, innymi słowy - banki zgarniają większość spreadu. Banki jako korporacyjne struktury są zobowiązane do generowania wartości dla udziałowców - jednocześnie nie ponoszą ryzyka potencjalnego upadku sieci banków (too big to fail)

WeTrust planuje rozwiązać ten problem za pomocą ROSCA - Rotating savings and credit association (wikipedia), czyli struktury rotowanego kredytu i oszczędzania. 


Wady i zalety ICO w porównaniu do typowego inwestowania przez fundusze VC.


Przykładowe assety po ICO dla porównania